Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

  1. Bakanlık görev kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin taşıyıcı sistemi ile zemin mekaniği mühendislik hesaplarını ve her türlü zemin etüt işlerini yapmak veya yaptırmak, her türlü inşaat mühendisliği projelerini tanzim veya tadil etmek veya yaptırılmasını sağlamak, güçlendirme projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, projeleri onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
  2. Diğer proje disiplinleri (mimari, makine-elektrik tesisatı) ile koordineli çalışarak tüm uygulama projelerinin uygulanabilir ve inşaat mühendisliği projeleri ile uyumlu hazırlanmasını sağlamak,
  3. İnşaat Mühendisliği proje hizmetleri ile ilgili şartname ve standartlar üzerinde inceleme yapmak ve görüş bildirmek, teknolojik gelişmeleri takip ederek bunların kamu binalarında uygulanmasını sağlamak,
  4. Bakanlığın görev kapsamı içerisinde yer alan yapıların taşıyıcı sistemi veya arsa zeminine ilişkin ortaya çıkan sorunlarla ilgili inceleme yapmak, çözümler üretmek,
  5. Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Teknik Daire Başkanlığı’nın Teşkilât Yapısı:

Daire Başkanlığı; 

1. Statik ,

2. Yapı İnceleme,

3. Zemin Etüd

iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevli (3) Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.