Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
Afet Koordinasyon Dairesi ve Afet Hasarları Tespiti Dairesi Mevzuatı

Mevzuat Adı

Mevzuat Tarihi

Mevzuat Türü

5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

17.06.2009

Kanun

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

25.05.1959

Kanun

4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun

25.07.1995

Kanun

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

31.05.2012

Kanun

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği

18.12.2013

Yönetmelik

Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik

28.08.1968

Yönetmelik

Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik

21.09.1968

Yönetmelik

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

 

Yönetmelik

Onarım ve Güçlendirme Genelgesi

19.01.2021 tarih ve 9646 sayılı Genelge

Genelge

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim ve Karar Destek Sisteminin (AYDES) Uygulamaya Alınması Hk. Genelge

2015/7 32850907-010.06.02/19499

Genelge

Hasar Tespit Genelgesi ve Ekleri

14.04.2014 gün 7663 sayılı Genelge

Genelge

Yapı Sağlığı İzleme Sistemi Yönergesi

09.01.2020

Yönerge

Afet Koordinasyon Hizmetlerine Dair Yönerge

15.09.2020 tarih ve 193915 sayılı Yönerge

Yönerge

Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu Yönergesi

25.12.2018 tarih ve 195814 sayılı Yönerge

Yönerge

Meteorolojik Verilerin Paylaşımına Dair Protokol

16.10.2019

Protokol

Afet ve Acil Durumlara İlişkin Temel Mevzuat

 

Kitap

 

 

Kanunlar
1)- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun - 31.05.2012
2)- 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun - 17.06.2009
3)- 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun - 25.07.1995
4)- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun  - 25.05.1959
 

 

Yönetmelikler
1)- Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği - 18.12.2013
2)- Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik - 21.09.1968
3)- Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik - 28.08.1968
4)- Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

 

Genelgeler
1)- Onarım ve Güçlendirme Genelgesi
2)- Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim ve Karar Destek Sisteminin (AYDES) Uygulamaya Alınması Hk. Genelge
3)- Hasar Tespit Genelgesi ve Ekleri

 

Yönergeler
1)- Yapı Sağlığı İzleme Sistemi Yönergesi
2)- Afet Koordinasyon Hizmetlerine Dair Yönerge
3)- Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu Yönergesi

 

Protokoller
1)- Meteorolojik Verilerin Paylaşımına Dair Protokol

 

 

Afet ve Acil Durumlara İlişkin Temel Mevzuat El Kitabı