Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
Kanunlar

 

 

SAYI Kanun Resmi Gazete Tarihi
     
4708 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 29/6/2001
4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 22/1/2002
6306 AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN 31.05.2012
5812 KAMU İHALE KANUNU İLE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 15.12.2008
5794 KAMU İHALE KANUNU İLE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 06.08.2008
5711 KAT MÜLKİYETİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 28.11.2007
5627 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU 02.05.2007
5543 İSKAN KANUNU 26.09.2006
5302 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 04.03.2005
5018 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 24.12.2003
4966 BAZI KANUNLARDA VE BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK`DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 07.08.2003
4964 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 15.08.2003
4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 22.01.2002
4734 KAMU İHALE KANUNU 22.01.2002
4708 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 13.07.2001
4650 KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 05.05.2001
4483 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 04.12.1999
4123 TABİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN 25.07.1995
3628 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE KANUNU 04.03.1990
3194 İMAR KANUNU 09.05.1985
3194 İMAR KANUNUNDA VE YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YARATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI KARSILASTIRMA CETVELI 09.05.1985
3194 İMAR KANUNUNDA VE YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YEN?LENEREK KORUNMASI VE YA?ATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI 09.05.1985
3194 İMAR KANUNUNDA VE YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI GENEL GEREKCE 09.05.1985
2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU 08.11.1983
7269 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 25.05.1959
7201 TEBLİGAT KANUNU 19.02.1959
6245 HARCIRAH KANUNU 18.02.1954
6235 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU 04.02.1954
3458 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN 28.06.1938
2510 İSKAN KANUNU 21.06.1934