Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
Yönetmelik

 

YÖNETMELİK

 
 
 
27787 SAYILI RESMİ: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2859 SAYILI KANUNA 590 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE EKLENEN EK 1 İNCİ VE 2 NCİ MADDELERİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİ?İ
BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BAKANLIĞIMIZ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLI?I PERSONELİNİN YER DE?İŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE YER ALAN MAHALLİ İDARELERE YAPILACAK YARDIMLAR ÖDENE?İNİN KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK (YENİ)
ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİ?İN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
İMAR KANUNUNUN 38. MADDESİNDE SAYILAN MÜHENDİSLER, MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILARI DIŞINDAD KALAN FEN ADAMLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
İSKAN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİ?İ
MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
OTOPARK YÖNETMELİĞİ (OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ)
PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ
SIĞINAK YÖNETMELİĞİ
TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ
YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK
YAPILARDA ÖZÜRLÜLERİN KULLANIMINA YÖNELİK PROJE TADİLİ KOMİSYONLARIN TEŞKİLİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK