Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
Kapsam

İnşaat sektöründe kullanılan projeler günümüzde dijital ortamda hazırlanmakta olup bu dijital çizimlerin oluşturulma aşamasında farklı disiplinler arasında kolaylıkla iletilebilmektedir. Günümüzde Türkiye’de, gelişmiş ülkelerde kullanılanlara benzer şekilde dijital ortamda kullanılabilecek ulusal bir çizim standardı bulunmamaktadır. Dijital ortamda hazırlanan çizimler, yapım aşamasında projeleri kontrol eden ve uygulamayı yapan grupların elinde işleyişin doğru ilerlemesini sağlayan önemli dokümanlar olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla farklı grupların ürettiği ve kullandığı bu projelerin, herkes tarafından anlaşılırlığı ve tutarlılığının sağlanması, projeler arasındaki uyum ile işleyişin hatasız ve vakit kaybı olmadan yapılabilmesini olanaklı kılacaktır.

Mimari uygulama projelerinin incelenmesi ve uygulanması süreçlerinde belli standartların sağlanması, amaçlanan hızın, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yakalanmasını sağlayacaktır. Koordinasyonun paydaşlarını oluşturan disiplinlerin (İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Peyzaj, Dekorasyon vb.) hesaplamalarının ve çizimlerinin mimari tasarımlara göre yapıldığı, ayrıca sözleşme ve şartname gibi dokümanların doğru uygulanabilmesi de mimari tasarımlara bağlı olduğundan ortak bir dil oluşturulması, acil bir gereklilik olarak karşımızdadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü personelleri tarafından özverili çalışmalarla hazırlanan Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım Standartlarının Oluşturulması sonucunda projelerin bilgi ve belgelerine elektronik ortamda güvenli ve sistematik bir şekilde erişmek, detaylara hızlı ve güvenli ulaşım sağlamak, projeleri daha düzenli uluslararası CAD/CADD standartlarına uygun şartlarda saklamak, proje revizyon takibi yapabilmek, disiplin bazında lejant standardı oluşturmak mümkün olabilecektir.

Standart çalışmaları kapsamında, proje, klasör, dosya, katman, blok, obje, sembol isimlendirme, sembollerin, antetlerin, çizgi ve yazı gösterim biçimlerinin nasıl yapılacağı üzerinde durulmuştur. Sembol listesi önerisi yapılırken, Türkiye’deki meslek odaları ve resmi kurumlar tarafından yayımlanmış ve kabul edilmiş dokümanlar temel alınmıştır. Her disiplinin projelerinde kullanılan bazı öğe ve teknik gösterimleri ifade eden bazı çizgi tipleri de standart çalışmaları içerisine alınmıştır.

Devam eden süreçte, eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve yapım projelerinin çevrimiçi yönetilmesine ilişkin gereksinim analizi hazırlanacaktır. Ayrıca standart çalışmaları ile, yakın gelecekte tasarım ve yapım sürecini bütünleştirme aracı olarak görülen Yapı Bilgi Modelleme (Building Information Modelling-BIM) kullanımına geçiş sırasında kolaylık sağlamak da amaçlanmaktadır.