Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
Projelerimiz

 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJELERİ 

 

Yapı Denetimi Sistemi Projesi 

 Amaç

4708 Sayılı Kanunun 81 ilde etkin bir şekilde uygulanmasını ve bu uygulamanın denetimini sağlamak; yapıya ait bilgilerin ayrıntılı, doğru, güvenilir, denetlenebilir ve güncel olarak izlenmesinin sağlanması, bürokrasinin ve kırtasiyenin azaltılması ile hizmet kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır.  

 

  
 

 Yürütücü Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yatırım Takip Sistemi Projesi 
 

 Amaç

Bu proje ile  yatırımlara ait bilgilerin ayrıntılı, doğru, güvenilir, denetlenebilir ve güncel olarak izlenmesinin sağlanması, bürokrasinin ve kırtasiyenin azaltılması ile hizmet kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır. 

 

  
 

 Yürütücü  Plan Program Dairesi Başkanlığı 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

İskan Otomasyon Projesi
 

 Amaç

5543 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen İskan Hizmetlerinin etkin, hızlı ve doğru bir şekilde izlenmesini sağlamak. 

 

 
 

 Yürütücü İskan Dairesi Başkanlığı

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ELEKTRONİK BETON İZLEME SİSTEMİ PROJESİ (EBİS)

 Amaç

Ülkemizde inşaatlarda kullanılan betonun elektronik ortamda denetlenebilmesini sağlamak amacıyla; beton numunelerinin RFID etiketler ile kimliklendirilmesi, kimlikli numunelerin izlenmesi,  laboratuvar ortamında test edilmesi, sonuçlarının on-line olarak Yapı Denetim Sistemi’ne (YDS) gönderilmesi ve bu süreçlerde dışarıdan gelebilecek müdahalelerin önlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca hali hazırda ithal edilmekte olan RFID etiketlerinin ülkemizde üretiminin gerçekleştirilmesi ile yerli ve milli sermayenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

                 
 

 Yürütücü Yapı Denetim Dairesi Başkanlığı

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------