Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
Yüksek Binalarda Deprem Hasarı Belirlenmesi, Acil Yıkımlar Ve Alınacak Tedbirler Projesi Çalıştayı

              Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği kapsamında, Bakanlığımızca 16/04/2012 tarih ve 3100 sayılı yazımız ile “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi’’ çıkarılmıştır. 18/12/2013 tarih ve 28855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (2013/5703) sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği’nin 27 nci maddesinin (5) nci fıkrasında; Hasar Tespit Hizmet Grubu, Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu ve Altyapı Koordinasyon Hizmet Grubu hizmet grupları çalışmalarının yürütülmesinde Koordinasyonu sağlamak üzere Bakanlığımız “Ana Çözüm Ortağı’’ olarak belirtilmiştir.

              03/01/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve ‘Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu’nun 20/12/2013 tarih ve 2013/2 sayılı kararı ile, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) onaylanmıştır. TAMP’da, afetlerde ulusal düzeyde görev yapacak 28 adet hizmet grubu tanımlanmıştır. TAMP’na göre, Bakanlığımıza ayrıca; Enerji, Yangın, Sağlık, KBRN, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Barınma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Bilgi Yönetimi Değerlendirme ve İzleme, Zarar Tespit Hizmet Gruplarında Destek Çözüm Ortağı olarak da sorumluluklar verilmiştir. Bu kapsamda yukarıda bahsedilen mevzuat hususları çerçevesinde, Bakanlığımız görevlerini yürütmek üzere, 2014 yılı Temmuz ayında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Afet Koordinasyon Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

              Bu sorumluluklar doğrultusunda olası afetlerde yüksek katlı binaların hasar tespit ve güvenli yıkımlarının sağlanması ile ilgili olarak 6/2/2015 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi ile Bakanlığımız (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) arasında “Yüksek Katlı Binalarda Deprem Hasarının Belirlenmesi, Acil Yıkım İşlemleri ve Alınacak Tedbirlerle İlgili Ortak Çalışma Protokolü”  imzalanmıştır.

Açıklama: universite.jpg                       Açıklama: protokol.jpg

              Üniversite ile imzalanan Protokol çerçevesinde tanımlanan proje dâhilinde; ülkemizde yaşanması muhtemel ulusal düzeydeki bir afet durumunda; ağır hasara maruz kalan binaların hasar tespitlerinin günümüz teknolojisi ile gelişmiş yöntemler gözetilerek doğru ve hızlı bir şekilde yapılması, akabinde can ve mal güvenliği tehdidine mahal verilmeden güvenli bir şekilde yıkılması planlanmaktadır.

           

            Protokol kapsamında 25/12/2015 tarihinde Boğaziçi Üniversitesinin Rektörlük binasında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi'nin iş birliğiyle düzenlenen "Yüksek Binalarda Deprem Hasarı Belirlenmesi, Acil Yıkımlar ve Alınacak Tedbirler Projesi Çalıştayı" düzenlenmiştir. Çalıştaya, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Fatma Güldemet Sarı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sayın Gülay BARBAROSOĞLU, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarımız Prof.Dr. Sayın Mustafa ÖZTÜRK, Müsteşar yardımcılarımız Sayın İrfan UZUN ve Prof.Dr. Sayın Mehmet Emin BİRPINAR, Yapı İşleri Genel Müdürümüz Sayın Kasım KAYIHAN, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcımız Sayın Murat AKINBİNGÖL, Üniversitelerden, Belediyelerden, sivil toplum kuruluşlarından, kamu kurumlarından ve Bakanlığımız personellerinden oluşan geniş bir katılım sağlanmıştır.

Açıklama: C:\Users\hp7\Desktop\Resim4           Açıklama: C:\Users\hp7\Desktop\Resim2.jpg

            Açılışta konuşan Sayın Bakanımız; "Çevre ve şehircilik alanında geniş görev ve sorumluluk üstlenen bakanlığımızın, şehirlerin, kültürün renklerini yansıtan ve yaşanan zamanın çizgilerini barındıran, alt yapısı sağlam, afetlere dayanıklı ve çevreye duyarlı bir biçimde gelişmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü söylemiş, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak şekilde çalışmalarına hız vereceklerini, insan ve çevre dostu, estetik, katılımcı ve kendi potansiyellerini ortaya çıkartacak şehirlerin gelişmesine rehberlik ederek, katkı sağlayacaklarını anlatarak, Türkiye'nin, 2023 çevre ve şehirleşme vizyonu için doğal, tarihi ve kültürel kaynaklarını koruyan ve sürdürülebilir kılan, yenilik ve teknoloji ile bütünleştiren, rekabet gücüne sahip, yaşam kalitesini yükselten bir ülke olarak tasarlamakta olduklarını söylemiştir. Bakanlık olarak bu idealleri gerçekleştirmek üzere kamu-üniversite iş birliğini önemsediklerini vurgulayan Bakan Sarı, bu çerçevede birçok projede çeşitli üniversitelerle birlikte çalıştıklarını hatırlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Sarı, çalıştayın, imar ve yapım sektörüne yönelik gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutacağını dile getirerek, bakanlığın, Boğaziçi Üniversitesi ile imzaladığı ortak çalışma protokolüyle ülkede herhangi bir nedenle ağır hasara maruz kalan yüksek katlı binaların hasar tespitlerinin günümüz teknolojisi ile doğru ve hızlı şekilde yapılabilmesinin hedeflendiğini söyleyerek, akabinde yüksek katlı yapıların can ve mal güvenliği tehdidine mahal verilmeden güvenli bir şekilde yıkılmasına yönelik yol ve yöntemlerin belirlenmesinin amaçlandığını kaydetmiştir. Ayrıca; Yurtiçinde yapılan yüksek yapılara ilişkin çalışmalarla eş zamanlı yurtdışında da konuya yönelik incelemelerde bulunulduğu, bu kapsamda konu ile ilgili teknik personellerimizin Japonya'da ve akademisyenlerle ABD'de, araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunması sağlandığı, özellikle bir deprem ülkesi olan Japonya'daki temaslarımız sırasında, projemizin Japon hükümetince takdirle karşılanarak, bakanlığımıza birlikte çalışma önerisi getirildiğinden" bahsetmişlerdir.

Açıklama: C:\Users\hp7\Desktop\Resim1.jpg         Açıklama: C:\Users\hp7\Desktop\Resim3.jpg

            Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Gülay Barbarosoğlu, konuşmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı'ya bakır işlemeli tabak hediye etmiş,  Sayın Bakanımız da kendilerine üniversitenin değerli katkılarından dolayı plaket sunmuşlardır.

            Yapı İşleri Genel Müdürümüz Sayın Kasım KAYIHAN ise konuşmasında, "Protokol kapsamında Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalardan bahsederek, Bakanlığımız personellerinin Japonya'ya ve Amerika Birleşik Devletlerinde yapmış oldukları ziyaretler kapsamında gelinen noktadan ve yapılan diğer çalışmalardan özetler vermişlerdir.

            Boğaziçi Üniversitesi KRDAE - Deprem Mühendisliği Anabilim Dalından Prof. Dr. Sayın Sinan AKKAR ise çalıştay öncesinde Üniversitenin yapmış olduğu çalışmalardan bahsederek, gelinen noktada ne gibi bir sonuç elde edildiğinden ve bundan sonra bu çalışmaların nerelere götürülebileceğinden bahsetmişlerdir.

   

Açıklama: C:\Users\hp7\Desktop\Resim5.jpg    Açıklama: C:\Users\hp7\Desktop\Toplantı resim 3.JPG

 

            Açılış konuşmalarının ardından, öğleden sonra başlayan oturumlarda, Sayın Çağatay Kariptaş (GRM Bilişim A.Ş.) Proje kapsamındaki BİLEŞEN 1'de bulunan, "Türkiye Kapsamında Mevcut Yüksek Binaların Envanterinin Hazırlanması" konularında, Doç. Dr. Sayın Ümit Dikmen (KRDAE, Deprem Müh. Böl.) Proje kapsamındaki BİLEŞEN – 2'de bulunan, "Dünyada oluşmuş depremlerde meydana gelmiş yüksek bina hasarlarının, hasar belirlemelerinin ve olası yıkım işlemlerinin derlenmesi ve değerlendirilmesi" ve BİLEŞEN – 5'de bulunan "Yıkım kararı alınan yüksek binaların yıkımı ile ilgili metodolojilerin belirlenmesi ve gerek ülkemiz şartları ve gerekse acil uygulamalar açısından değerlendirilmesi" konularında, Dr. Sayın Cüneyt Tüzün (KRDAE, Deprem Müh. Böl.) yine Proje kapsamındaki BİLEŞEN-3 ve BİLEŞEN-4 kapsamındaki "Yüksek Bina Modellerinin en büyük deprem etkisi ve tasarım deprem etkileri altında hasar durumlarının incelenmesi ve değerlendirmesi, Bina Envanterlerinin İstatistiksel Değerlendirilmesi ve Bina Tipolojilerinin Belirlenmesi" konularında, İnş.Yük.Müh. Sayın Ömer Ülker, BİLEŞEN-3 ve BİLEŞEN-4'de yer alan "Yüksek Bina Modellerinin en büyük deprem etkisi ve tasarım deprem etkileri altında hasar durumlarının incelenmesi ve değerlendirmesi, Deprem Tehlike Düzeyleri, Bina Modelleme Teknikleri ve Analiz Metodolojisi" konularında, İnşaat Yük. Müh Sayın Merve Çağlar ve İnş. Müh. Sayın Ömer Odabaşı ise, BİLEŞEN-3 ve BİLEŞEN-4'de ki "Yüksek Bina Modellerinin en büyük deprem etkisi ve tasarım deprem etkileri altında hasar durumlarının incelenmesi ve değerlendirmesi, Analiz Sonuçları ve Değerlendirme" konularında açıklamalar, değerlendirmeler ve çalışmalar sonucunda ki konularla ilgili açıklamalarda bulunmuşlardır.

             Konuşmalar sonunda ise, tüm bu konuşmalar ve bilimsel açıklamalar doğrultusunda, çalıştaya katılım sağlayan katılımcılar ile projede yer alan proje yürütücüleri arasında  "Proje İlk Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Yapılması Planlanan Çalışmalar, Soru / Cevap" şeklinde pozitif bir tartışma ortamı sağlanmıştır.

            Düzenlenmiş olan Çalıştay da emeği geçen Boğaziçi Üniversitesi mensuplarına ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eder, yapılan çalışmaların; Ülkemiz, Bakanlığımız ve tüm akademik camiamız için hayırlı olmasını dilerim.