Projelerimiz

 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJELERİ 

 

Yapı Denetimi Sistemi Projesi 

 Amaç

4708 Sayılı Kanunun 81 ilde etkin bir şekilde uygulanmasını ve bu uygulamanın denetimini sağlamak; yapıya ait bilgilerin ayrıntılı, doğru, güvenilir, denetlenebilir ve güncel olarak izlenmesinin sağlanması, bürokrasinin ve kırtasiyenin azaltılması ile hizmet kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır.  

 

  
 

 Yürütücü Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yatırım Takip Sistemi Projesi 
 

 Amaç

Bu proje ile  yatırımlara ait bilgilerin ayrıntılı, doğru, güvenilir, denetlenebilir ve güncel olarak izlenmesinin sağlanması, bürokrasinin ve kırtasiyenin azaltılması ile hizmet kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır. 

 

  
 

 Yürütücü  Plan Program Dairesi Başkanlığı 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

İskan Otomasyon Projesi
 

 Amaç

5543 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen İskan Hizmetlerinin etkin, hızlı ve doğru bir şekilde izlenmesini sağlamak. 

 

 
 

 Yürütücü İskan Dairesi Başkanlığı