Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
Yöresel Mimari Özelliklere Uygun Konut Projeleri - 3

 

Ülkemiz yüzyıllardan beri birçok medeniyetin ve dolayısıyla birçok kültürün etkisi altında kalmıştır. Bu kültür birikimi o kadar çeşitlidir ki benzer doğal şartlara sahip bölgelerde dahi farklı kültürlerin etkisi ile farklı yaşayışlardan doğan farklı plan şemaları, farklı malzeme kullanımları ve farklı fiziki görünümlerle karşılaşılmaktadır. Bu yaşam biçimlerinin yansıdığı, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde organik olarak şekillenmiş Türk Evi, form-fonksiyon bütünlüğü ile ev-yaşam kültürü açısından dünya mimarlık literatüründe yer edinmiştir. İşte bu mimari oluşum tamamen o bölgenin insanının, halkının ürünüdür; halkın mimarlığıdır. Mimarlık literatüründe "mimarsız mimarlık" denilen kavram da işte tam olarak budur. Tüm bu yapılar; bulunduğu dokuyla bütünleşmiş, topoğrafyaya hâkim, yöresel malzemeyle şekillendirilmiş kimlikli yapılardır.

 

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi ve benzer yapı malzemelerinin kullanımının artması ile yerel malzeme ve yerel yapı tekniklerinin kullanımı ve ‘yer’e özgü olma kaygısı git gide azalmaktadır. “Yöresel Mimari Özelliklere Uygun Konut Projeleri” çalışmaları kapsamında, “yer”e özgü olma kaygısı güdülmüş; geleneksel yaşam biçimlerinin gerektirdiği mekânsal organizasyon ve fiziki görünümün modern yaklaşımlar ile yeniden yorumlandığı bir yapı biçimi ortaya konulmuştur.

Bu çalışmada, yöresel doku ve mimari özelliklerin belirlenmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında; Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Tokat, Gümüşhane, Sivas, Konya, Karaman, Aksaray ele alınmış olup yörelerin mimari kimliklerini oluşturan unsurlar araştırılmıştır. Ulaşılan sonuçlar ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Tokat, Gümüşhane, Sivas, Konya, Karaman, Aksaray illeri ve çevresi için 39 tip konut, 9 tip köy konağı ve 6 tip köy çeşmesi projesi elde edilmiştir. Bu süreç katkı sağlayan Maya Mimarlık, Pelse Mühendislik ve Mezon Mimarlığa emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Rehber niteliğinde olan bu çalışma ile kırsal alanlarda o “yer”e ait yöresel bir doku oluşturularak, daha yaşanabilir alanlar ve sürdürülebilir tarihi çevreler amaçlanmaktadır.

 

Yayın Kurulu

 

Yöresel Mimari Özelliklere Uygun Konut Projeleri - 3 Kitabı