Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
Yöresel Mimari Özelliklere Uygun Konut Projeleri - 2

 

 

Kendi tarihselliği içerisinde bu kadar zengin bir yapısı olan geleneksel konut mimarisi, günümüz bakış açısı ile ele alındığında daha da önemli hale gelmektedir. Çünkü her biri kendi içerisinde özgün olan bu yapılar, gerek doğal şartlar gerekse bakımsız kalarak zarar görmekte, hatta yok olmaktadır. Yerel malzeme ve yapım teknikleri ise teknoloji ve hızlı yapılaşma ile önemini yitirmekte ,‘yer’e özgü olmayan, mimari tarzı bulunmayan yapılar üretilmektedir.

Türk Evi’nin mekânsal kullanımı ve yapım teknikleri, günümüz kullanımları ile karşılaştırmalı olarak incelendiğinde; kırsal alanlarda konut ve yerleşim dokusunun sürdürülebilirliğinin sağlanması için geleneksel ile çağdaş kullanım kriterleri birlikte düşünülmelidir. Geleneksel Anadolu-Türk Evini biçimlendiren faktörlerin günümüzde geçerli olanlarının ve yeniden yorumlanması gerekenlerinin düşünülerek, kaynağını kırsal yerleşimlerden alan yeni bakış açılarının önünü açmak gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında konut tipolojisinin güncelliğini yitirmediğini, tam tersine yaşayan ve çağdaşlığını koruyan, bugünden yarına eklemlenerek dönüşen mekânlar olduğunu, 

ÖNSÖZ dolayısı ile bu geleneği devam ettirmek için; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olarak geleneksel ev kültürümüzü geleceğe taşımak amacı ile 2013 yılından itibaren ülke genelinde “yöresel mimari, yerel malzeme “ düşüncesi ile öncelikle kırsal yerleşimlerdeki yöreye ait olmayan, silueti bozan yapıların yerine örnek mimari yapı projelerinin üretilmesi hedeflenmiştir. 

“Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında kırsal yerleşmelerdeki yeni yapıların; yöresel dokuya ve doğal şartlara, yöre halkının kültürel özelliklerine, yaşam koşulları ve alışkanlıklarına uygun şekilde, estetik anlayışa sahip, afetlere dayanıklı, güvenli yapılaşma amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında 2015 yılında Amasya, Balıkesir, Bursa, Edirne, Karabük, Rize, Trabzon İlleri ve çevresinde yöresel mimari özellikleri yansıtan çalışmaları içeren birinci Kitap kamuoyu ile paylaşılmış, 2. Kitap kapsamında Denizli, Erzurum, Iğdır, Kars, Kayseri, Muğla, Nevşehir, Niğde,  Şanlıurfa, Uşak İlleri ve çevresinde yöresel mimari özellikleri yansıtan çalışmalar derlenmiştir. Bu süreçte projeleri hazırlayan firmalara (Eha Mimarlık, Er&ay Mimarlık, Hazan Mimarlık, İkon Mimarlık) emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. 

Rehber niteliğinde olan bu çalışma ile ülke genelinde sürdürülebilir tarihi doku ve kırsal alanlarda ‘yer’e ait, yöresel bir siluet oluşturulmak amaçlanmaktadır.

 

 Yayın KURULU

 

 

- Yöresel Mimari Özelliklere Uygun Konut Projeleri - 2 Kitabı