Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
Proje Daire Başkanlığı Mevzuatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 12.09.2018 tarih ve 30533 sayılı Resmi Gazete'de yer alan 2018/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, "Kamu Binaları Standartları Rehberi"nin yayınlanmasına dair esaslar belirtildi.

Kamu Binaları Standartları Rehberi