Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü

KAMU BİNALARI TEKNİK HACİMLERDE PANDEMİ MÜCADELE TEDBİRLERİNE DAİR REHBER

01 Aralik 2020
KAMU BİNALARI TEKNİK HACİMLERDE PANDEMİ MÜCADELE TEDBİRLERİNE DAİR  REHBER

İlgili Rehbere Erişim İçin Tıklayınız.

Kamu Binalarında Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadelede Havalandırma-Isıtma/Soğutma ve Sıhhi Tesisatlar da Alınması Gereken Önlemler Metodolojisinin Belirlenmesi, Uygulama Usul ve Esaslarının Oluşturulmasına Dair Rehber Hazırlandı.

Ülkemizdeki 6 farklı üniversitemizden 10 farklı branşta 17 bilim insanı ve ilgili sektörlerden uzmanların katılımı ile yapılan proje kapsamında hazırlanan rehber, hem günümüzde yaşanan Covid19 salgını hem de ilerde karşılaşılabilecek yeni salgınlar için kamu binalarımızın hazırlıklı olabilmesi adına bir yol haritası niteliği taşıması planlanarak hazırlanmıştır.

Aralık 2019 dan itibaren tüm dünyayı etkileyen ve Mart 2020 tarihinden itibaren Ülkemizde de görülmeye başlayan Covit19 virüsüne karşı kamusal alanlarda tedbir niteliğinde hiçbir ülkenin elinde hazır denenmiş bir metodoloji ya da sistem bulunmamaktadır. 

Pandemi  dönemlerinde  kamu  binalarında  alınması gereken tedbirler ve  problemlerin   çözümü için Bakanımız  Sayın  Murat  KURUM himayelerin de ve  Genel Müdürlüğümüz  koordinasyonun da bulaşıcı  hastalıklarla mücadelede  mevcut ve yeni binalarda  alınacak   önlemler,  uygulanacak prosedürler ve yeni geliştirilen uygulamalarla ilgili olarak teknik, akademik ispatlarının yapılması, simülasyon programının hazırlanması konusunda teknik ve akademik çalışmalar yürütülmesi ve uygulamaların yapılması amacı ile 09.03.2020 tarihin de AR_GE çalışması başlatılmıştır.

Aile Çalışma ve  Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı,  Milli  Eğitim Bakanlığı,  Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilililerinden oluşan bir teknik kurul oluşturulmuştur.

Rapor 11 bölümden oluşturulmuştur.  Kamusal alanlardaki mevcut projelendirme esaslarının, Covid19 ve farklı  pandemi olasılıklarını  tam olarak karşılamayacağı için, binalarda kullanılan ısıtma-soğutma, havalandırma ve sıhhi tesisatlarla ilgili teknik çalışma yapılması zorunluluğu ve gerekli görülürse yeni bina tasarımlarında kullanılan şartname ve standartların revize edilmesi gerekli olmuştur. 

Pandemi sürecinde yoğun olarak kullanılması gereken dezenfektan niteliğinde ki  kimyasal maddelerin yapı malzemesi açısından uyumlu olarak seçilmemesi ve uygun dozda kullanılmaması durumunda  yapı malzemelerinin ömrünü kısaltacağı ve kamu zararına yol açacağı için rapor içerisinde  bu konuya  iş güvenliği şartları da dikkate alınarak özel bir bölüm çalışılmıştır.

Ayrıca kamu yapılarımızı/kamu   yararına  yapılarımızı ve kamusal  alanlarımızı;  mevcut yapılarımız yeni yapılacak   olan  yapılarımız, ısıtma ve  havalandırma tesisatı bulunanlar/bulunmayanlar, %100 temiz havayla çalışanlar karışım havayla çalışanlar, sirkülasyon yoğunluğu yüksek olanlar, dezavantajlı grupların kullanımında olanlar, yüksek katlı yapılar gibi sınıflandırırken değiştirilmesi/düzenlenmesi gereken tasarım kriter ve hesaplamalarının da ilgili standartlarımızın da dünya örnekleri de takip edilerek ancak özgün form da  revize edilmesi gerekliliği doğrultusunda proje üreticisi mimar ve mühendislerin tasarım ve  projelerinde uygulayabileceği teknik gerekliliklere örnek hesaplamalarla birlikte  raporda yer verilmiştir.

Ülkemizin  milli  kaynağı olan bor   madeni ile yapılan temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinde alınan  sonuçlar yüksek oranlarda   dezenfeksiyon sağlandığını ve bor madeninin virüs ve bakteriler üzerinde etkili olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Konuyla ilgili olarak Etimaden Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak akademisyenlerimizin belirlediği metodolojilerle yoğun deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda  40 C’de 1 saat bor katkılı deterjanı ile yapılan yıkama sonucu tüm hijyen testlerinin sonucu %99.9 oranında geçer olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bakteri testlerinde diğer standart deterjanlar (raf ürünleri) için ortalama yüzde azalma %33,70 ile %74,14 arasında iken, Bor katkılı deterjan ile bu oran %99.9 olduğu görülmüştür.

HVAC sistemleri ve  diğer yapı malzemeleri ile ilgili rapor da yer alan  veriler akredite laboratuıvalar da canlı mikroorganizmalarla yapılan  deneyler, daha önce ispatlanmış kabul edilir bilimsel veriler ve/veya simülasyon çalışmaları na dayandırılarak ve  desteklenerek  raporlanmış,  sonuçları da rehber eki olarak paylaşılmıştır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır