Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
Yöresel Mimari Özelliklere Uygun Konut Projeleri - 4

Kırsal yerleşmeler; yöre insanının ihtiyaçlarına, doğal çevre ve arazi formuna, iklime göre şekillenen, bulundukları bölgenin kültürel yapısını, geleneklerini, ait oldukları dönemin yaşam biçimini mekânlarına yansıtan, yöresel mimarinin yaygın görüldüğü çevrelerdir. Ülkemizdeki kırsal alanlar, geleneksel üretim biçimleri, sosyal yapıları ve yaşam biçimleri, yöresel konut ve ortak kullanım alanları, peyzaj öğeleri ile bir bütün olarak birbirinden zengin mimari kimlikler halinde günümüze kadar varlığını sürdürmüşlerdir.

Kırsal alanlarda, geleneksel mimari miras, içinde bulunduğu coğrafya ve yaşayan halkın tarihi, kültürü ve gelenekleri ile birlikte korunduğunda özgün değerini kaybetmeden devamlılığı sağlanabilmektedir. Bu nedenle yöresel proje üretim sürecinde, geleneksel kırsal mimari konutların, içinde bulunduğu çevre, köylerin kültürel değerleri, gelenekleri incelenmiş ve belgelenmiştir. Yöresel doku ve mimari özelliklerin belirlenmesi ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında hazırlanan “Yöresel Mimari Özelliklerine Uygun Konut Projeleri” kitaplarında yapısal özellikler, mekân organizasyonu ve kullanıcı davranışları, yaşam alışkanlıkları açısından analiz edilmiş, kırsal alanların yöresel dokusu belgelenmiş ve bu çerçevede yaşanabilir ve sürdürülebilir çevreler oluşturulmak amacıyla konut ve köy konağı projeleri elde edilmiştir.

Proje kapsamında 2015 yılından bu yana 26 il için yöresel mimari özelliklere yönelik yapılan araştırmalar ile bulunduğu yörede uygulanmak üzere elde edilen 183 yöresel konut, 22 köy konağı projesini içeren 3 kitap hazırlanarak basılmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Yöresel doku ve mimari özelliklerin belirlenmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında ele alınan bu çalışmada da yörelerin mimari kimliklerini oluşturan unsurlar araştırılarak ulaşılan sonuçlar ile Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ve çevresi için 35 tip konut ve 8 tip köy konağı projesi elde edilmiştir. Bu süreçte katkı sağlayan Bek Proje Mimarlık, Desire Mimarlık, Silüet İst Mimarlık ve Korer Mühendisliğe emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Rehber niteliğinde olan bu çalışma ile kırsal alanlarda kültürel değerlerin korunması için yöresel bir doku oluşturularak, daha yaşanabilir alanlar, gelecek nesillere aktarılabilen tarihi çevrelerin var edilmesi amaçlanmıştır.

 

Yayın Kurulu

 

Yöresel Mimari Özelliklere Uygun Konut Projeleri - 4  Kitabı