Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
Yapım Teknolojileri ve Laboratuvar Daire Başkanlığı Mevzuatı

 

Kanun

 • 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

 

Yönetmelik

 • Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarı Uygulama Yönetmeliği

 

Tebliğler

 • 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ
 • Laboratuvar İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ

 

Genelgeler

 • 12.09.2011 Tarih ve 6404 Sayılı 2011-18 Nolu Genelge (Konu: Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik)
 • 01.08.2013 tarih ve 6588 Sayılı 2013-28 Nolu Genelge (Konu: Yapı Denetimi) - 31.01.2022 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.
 • 02.09.2015 Tarih ve 24613 Sayılı 2015-8 Nolu Genelge (Konu: Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.)
 • 05.04.2016 Tarih ve 8261 Sayılı 2016-2 Nolu Genelge (Konu: 4708 sayılı Kanunun 8 inci Maddesi Hakkında)
 • 23.11.20 18 tarihli 67311 sayılı 2018-5 Nolu  Genelge (Konu: 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun)
 • 24.04.2019 tarih ve 96388 sayılı 2019-6 nolu Genelge (Konu: Beton Dökümleri) - 31.01.2022 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.
 • 21.10.2019 Tarih ve 246203 Sayılı 2019-15 Nolu Genelge (Konu: Kamu Yapıları Hakkında)
 • 29.04.2021 Tarih ve 880883 sayılı 2021-7 Nolu Genelge (Konu: Standart Değişikliği Hakkında)
 • 31.01.2022 Tarih ve 2839636 sayılı 2022-02 No’lu Genelge(Konu: Laboratuvar Uygulamaları)
 • 13.04.2022 tarih ve 3438325 sayılı 2022-07 No’lu Genelge(Konu: Numune Sayıları)

 

Yazılar

 • 08.10.2009  Tarih ve 2822 Sayılı Yazı ( Konu: Yapı Denetimi )
 • 31.05.2012 Tarih ve 4383 Sayılı Yazı  ( Konu: Laboratuvar Denetimleri ve Belge Vize İşlemleri )
 • 23.08.2017 Tarih ve 21368 Sayılı Yazı ( Konu: Laboratuvar Denetimleri ve Belge Vize İşlemleri )
 • 15.12.2017 Tarih ve 23575 Sayılı Yazı ( Konu: Laboratuvar Askıya Alma İşlemleri Hakkında )
 • 12.11.2018 Tarih ve 199462 Sayılı Yazı ( Konu: Numune Toplama Elemanı Hakkında )
 • 03.03.2020 Tarih ve 56653 Sayılı Yazı ( Konu: Sertleşmiş Beton Numuneleri Hakkında )
 • 15.04.2020 Tarih ve 88517 Sayılı Yazı ( Konu: Beton numuneleri Hakkında )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanun
1)- YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yönetmelik
1)- Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genelgeler
1)- 6588 - 31.01.2022 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.
2)- 24613
3)- 8261
4)- 6404
5)- 246203
6)- 67311
7)- 96388 - 31.01.2022 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.
8)- 880883
9)- 2839636
10)- 3438325

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tebliğler
 1)-  4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ
 2)-  Laboratuvar İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi Ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yazılar
1)- 03.03.2020 Tarih ve 56653 Sayılı Yazı
2)- 08.10.2009  Tarih ve 2822 Sayılı Yazı
3)- 12.11.2018 Tarih ve 199462 Sayılı Yazı
4)- 15.04.2020 Tarih ve 88517 Sayılı Yazı
5)- 15.12.2017 Tarih ve 23575 Sayılı Yazı
6)- 23.08.2017 Tarih ve 21368 Sayılı Yazı
7)- 31.05.2012 Tarih ve 4383 Sayılı Yazı