Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
Yöresel Mimari Özelliklere Uygun Konut Projeleri - 5

 

 

Türkiye coğrafya, iklim, tarih, kimlik zenginliğini mimari anlamda da üzerinde taşıyan bir ülke. Bölge bölge mimari nitelik farklılaşmaları olduğu gibi mikro ölçekte il, ilçe hatta köy ölçeğinde bile mimari oluşum farklılıkları görülebilmektedir. Bu zengin farklılıkların hepsi günümüzde ayakta olamasa da önemli bir kısmı hala gözlemlenebilir ve kullanılabilir düzeyde varlığını devam ettirmektedir.

Yöresel mimari, bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarından ve kültürel değerlerinden, coğrafi imkânlardan, iklimin getirdiği şartlardan, zamanın ruhundan beslenen ve de kırsal alanlarda daha belirgin şekilde filizlenen zenginliğimizdir.

Kırsal alanlarda, geleneksel mimari miras, içinde bulunduğu coğrafya ve yaşayan halkın tarihi, kültürü ve gelenekleri ile birlikte korunduğunda özgün değerini kaybetmeden devamlılığı sağlanabilmektedir. Bu nedenle yöresel proje üretim sürecinde, geleneksel kırsal mimari konutların, içinde bulunduğu çevre, köylerin kültürel değerleri, gelenekleri incelenmiş ve belgelenmiştir. Yöresel doku ve mimari özelliklerin belirlenmesi ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında hazırlanan “Yöresel Mimari Özelliklerine Uygun Konut Projeleri” kitaplarında yapısal özellikler, mekân organizasyonu ve kullanıcı davranışları, yaşam alışkanlıkları açısından analiz edilmiş, kırsal alanların yöresel dokusu belgelenmiş ve bu çerçevede yaşanabilir ve sürdürülebilir çevreler oluşturulmak amacıyla konut ve köy konağı projeleri elde edilmiştir.

Proje kapsamında 2015 yılından bu yana 34 il için yöresel mimari özelliklere yönelik yapılan araştırmalar ile bulunduğu yörede uygulanmak üzere elde edilen 215 yöresel konut, 30 köy konağı projesini içeren 4 kitap hazırlanarak basılmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Yöresel doku ve mimari özelliklerin belirlenmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında ele alınan bu çalışmada da yörelerin mimari kimliklerini oluşturan unsurlar araştırılarak ulaşılan sonuçlar ile Batman, Bingöl, Bolu, Düzce, Diyarbakır, Elazığ, Kocaeli, Sakarya, Tunceli illeri ve çevresi için 35 tip konut ve 9 tip köy konağı projesi elde edilmiştir. Bu süreçte katkı sağlayan Faruk Soydemir Mimarlık, Alper Aksoy Mimarlık ve Silüet İst Mimarlık’a emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Bu çalışma kapsamında ortaya konan kılavuz niteliğindeki tip projeler ile kırsal alanlarda kültürel değerlerin korunması için yöresel bir doku oluşturularak, daha yaşanabilir alanlar, gelecek nesillere aktarılabilen tarihi çevrelerin var edilmesi amaçlanmıştır.

 

Yayın Kurulu

 

Yöresel Mimari Özelliklere Uygun Konut Projeleri - 5  Kitabı