Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
GENEL MÜDÜRLÜK BÜROSU

GENEL MÜDÜRLÜK BÜROSU GÖREV TANIMLARI

  1. Genel Müdür’ün ve Genel Müdür Yardımcılarının vereceği görev ve talimatın gereğini yerine getirmek ve ilgili yazışmaları hazırlamak, 
  2. Genel Müdür’ün ve Genel Müdür Yardımcılarının verecekleri direktif ve emirleri ilgililere duyurmak, işlemleri takip etmek ve birimler ile koordineyi sağlamak, 
  3. Genel Müdürlük Makamına gelen evrakı konularına göre Genel Müdür’ün ve Genel Müdür Yardımcılarının havalesine sunmak, 
  4. Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, bunları takip etmek ve Genel Müdürlüğe gelen Genelgelerin duyurulmasını sağlamak,
  5. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının yurtdışı görevlendirme işlemlerini takip etmek ve gereğini yapmak, 
  6. Genel Müdürlük Makamı’na ve Büro’ya bağlı olarak çalışan personelin her türlü özlük iş ve işlemlerini takip etmek, senelik izin, rapor, yurtiçi geçici görevlendirme onayları ile ilgili yazışmaları gerçekleştirmek, 
  7. Genel Müdürlük Makamının kırtasiye ihtiyacını tespit ve temin etmek, 
  8. Büro’ya havale edilen evrak ile ilgili kayıt ve sair iş ve işlemleri yapmak, 
  9. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilecek benzer diğer görevleri yapmak.