Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü

YAPI DENETİM KURULUŞLARI İLE LABORATUVARLAR İÇİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

25 Ocak 2021
YAPI DENETİM KURULUŞLARI İLE LABORATUVARLAR İÇİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

Bilindiği üzere Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği uyarınca her bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısı sınırlanmış olup, kotayı aşan yapı denetim izin belgesi başvuruları ise Bakanlığımızca o il için yedek sıralamaya alınmaktadır. İlin kotası müsait olduğunda ise izin belgesi verilebilmesi için Bakanlığımızca yedekte bulunan kuruluşlara posta yoluyla tebligat yapılmaktaydı.

Ancak uygulama sürecinde posta yoluyla yapılan tebligatların ulaşmasında yaşanan aksaklıkların ilgililerin hak mahrumiyetine yol açtığı görüldüğünden 22/1/2021 tarihli ve 31372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile yapılan düzenlemeyle, yapı denetim izin belgesi almak için sıralamada bekleyen kuruluşların elektronik tebligat adresi almaları ve belge vermek için Bakanlığımızca yapılacak tebligatların ilgililerin elektronik tebligat adresine yapılması sağlanmıştır.

Yine aynı Resmi Gazete’de Laboratuvar kuruluşlarının müracaatlarının değerlendirilmesi, sıralamaya alınması ve yedekte bekleyen kuruluşların tebligat yapılma koşullarını düzenleyen tebliğ yayımlanmıştır. Bu düzenleme ile laboratuvar izin belgesi başvurusu yapılmak istenen ilin kotasında boşluk olması halinde, Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen şartların tamamının sağlanması ile izin belgesi verileceği, bu şartlardan eksiği bulunanlara 45 günlük süre tanınarak sıralamaya alınacağı, laboratuvar izin belgesi başvurusu yapılmak istenen ilin kotasının dolu olduğu hallerde, vatandaşlara kolaylık sağlanarak Yönetmeliğin ilgili maddelerinde sayılan şartların sağlanması ön koşulu ile başvuru yapmış kuruluşların o il sıralamasının sonuna yerleştirileceği hüküm altına alınmıştır.

Yine yapı denetim kuruluşlarında olduğu gibi laboratuvar izin belgesi almak için sıralamada bekleyen kuruluşların da elektronik tebligat adresi almaları ve belge vermek için Bakanlığımızca yapılacak tebligatların ilgililerin elektronik tebligat adresine yapılması sağlanmıştır.

Böylece hem geçmişte yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması hem de teknolojik gelişmelerin kullanılması suretiyle Bakanlığımızca söz konusu belge verme işlemlerinin daha kısa sürede tamamlanması ve vatandaşın hizmete ulaşma süresinin kısaltılması hedeflenmiştir.

Uygulamanın bu doğrultuda aksamadan yürütülmesi ve hak kaybına uğranılmaması için özellikle Bakanlığımıza izin belgesi almak üzere başvuru yapacak yapı denetim ve laboratuvar kuruluşlarının yönetmeliklerindeki başvuru belgelerini tam ve eksiksiz olarak hazırlamaları, elektronik tebligat adreslerini temin etmeleri büyük önem arzetmektedir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır