Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü

KABEV UYGULAMASI BAŞLIYOR

24 Aralik 2020
KABEV UYGULAMASI BAŞLIYOR

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARINDA UYGULAMA BAŞLATILIYOR. (KABEV)

Bakanlığımızca (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) ülkemizdeki kamu binalarının enerji tüketimlerini ve sera gazı salımlarını azaltmak üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ve Temiz Teknoloji Fonu desteği ile   başlatılan ve 2025 yılı sonuna kadar devam edecek “Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” ilk etap projesi kapsamında toplam 200 milyon Dolar finansman ile  yaklaşık 700 adet kamu binasının enerji verimliliğinin  artırılması ve  binaların  konfor şartlarının iyileştirilmesinin sağlanması,  ulusal  bir  programı  desteklemek  için  uygun   sürdürülebilir   finansman  ve  kurumsal   mekanizmalar    geliştirmek   için  bir  geçiş  planı  oluşturulması hedeflenmektedir.

Okul,  hastane, idari  binalar, üniversite  kampüsleri  gibi  kamu  inalarında enerji tasarruf potansiyeline yönelik enerji etütleri yaptırılmakta,  yatırım maliyetleri ve geri dönüş süresi uygun bulunan kamu binalarının enerji verimliliği iyileştirmeleri gerçekleştirilmektedir.

Toplam 10 kuruma ait 33 adet binanın enerji iyileştirmelerine başlanıyor.

Kamu binalarında enerji tasarrufuna ilişkin 16 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu binalarında 2023 sonuna kadar asgari %15 enerji tasarrufu sağlanmasını hedeflenmektedir.

“Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” projesinin ilk uygulamalarına  Ankara, Karabük, Bursa ve İstanbul’daki toplam 10 kuruma ait toplam 512.000 m2’lik 33 adet binanın (512.000 m2) inşaatları ile başlanıyor. 2020 Haziran ayında etüt - proje ve inşaat müşavirliği sözleşmeleri imzalanan Tarım ve Orman Bakanlığı Ana Hizmet Binası, Ankara ve Bursa’da 3 meslek lisesi, Bursa’da 1 adet ve İstanbul’da 5 adet olmak üzere toplam 33 adet kamu binasının enerji etüt değerlendirmeleri  ve uygulama  tadilat  projeleri, çevresel ve sosyal yönetim planları tamamlanmıştır. Bu  binalarda  ortalama  %30  enerji  tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir. Enerji tasarruflarının doğrulanması için inşaat sonrası 12 ay boyunca bu binalarda enerji tasarruflarının ölçümleri yapılarak doğrulama çalışmaları yapılacaktır.

33 binanın enerji verimliliği uygulamaları için inşaat ihaleleri 2021 yılı Ocak ayında ilan edilecektir.

2021 yılında çeşitli illerde yer alan üniversite kampüsü, idari bina ve hastaneden oluşan 17 kuruma ait yaklaşık 1.000.000 m2 60 adet kamu binasında enerji verimliliği çalışmaları yapılacaktır.

Kamu da İlk Enerji Performans İhalesi Aralık 2020 de Yapıldı.

Proje kapsamında Enerji Performans Sözleşmesi yöntemi ile enerji verimli iyileştirilecek kamu binaları yatırımlarına toplam 30 milyon Dolar tahsis edilmiştir.

Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarrufunun garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan Enerji Performans  Sözleşmesi  düzenlemeleri kapsamındaki ilk kamu ihalesi  Bursa  Anadolu  Kız Lisesi Enerji Verimliliği Tadilatı İşi Enerji Performans Sözleşmesi 23 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Kamuda 20 Ağustos 2020 tarihli  Resmi  Gazete’de yayınlanan Enerji Performans   Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile de uyumlu olan Enerji Performans Sözleşmesi  ihalesinde  teklif sahiplerinin asgari %50 enerji tasarrufu, yapılan  yatırımın 15 yıl geri dönüş süresi ve en yüksek net bugünkü değeri (NBD) sağlayan enerji verimlilik önlemlerini tanımlamaları beklenmektedir. 

İhalesi; Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, kapalı zarf teklif verme usulü ile 22 Aralık 2020 tarihinde yapılmıştır. 

KABEV Veritabanı Oluşturuldu.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” projesi kapsamında 2020 yılı içinde oluşturulan KABEV Veritabanı üzerinden bir çok kamu kurum ve kuruluşunun bina bilgileri girilerek envanter oluşturma çalışması başlatılmıştır.

Bugüne kadar Türkiye genelinde toplam 797 adet 9.594.956,51 m2 kamu binasına ait veriler KABEV veri tabanına girilmiştir. 169 adet 2.337.271,26 m2 kamu binasının istenilen kriterleri sağladığı tespit edilmiştir. Söz konusu başvurular KABEV Veritabanı üzerinden devam etmekte olup incelemeler sürdürülmektedir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır