Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü

Dünya Bankası (The World Bank) Çalışmaları

24 Haziran 2019
Dünya Bankası “Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” Projesi Çalışmaları
Dünya Bankası “Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” Projesi Çalışmaları
Dünya Bankası “Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” Projesi Çalışmaları
Dünya Bankası “Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” Projesi Çalışmaları

Dünya Bankası (The World Bank) Çalışmaları

Dünya Bankası tarafından fonlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığının mali garantörlüğünde, Bakanlığımız ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde yürütülecek olan “Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” projesi ile kamu binalarında enerji verimliliğinin sağlanarak enerji maliyetinde düşüş ve tasarrufun kanıtlanması, ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik fayda sağlanması, kamu binalarının öncü olarak enerji verimliliği konusunda farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında proje ile ilgili tüm teknik çalışmalar Bakanlığımızca ( Yapı İşleri genel Müdürlüğü) yürütülecektedir. Projenin ana hedefi, kamu binalarında enerji kullanımını azaltmak ve ulusal bir programı desteklemek için uygun sürdürülebilir finansman ve kurumsal mekanizmalar geliştirmek için bir geçiş planı oluşturmaktır. 5 yıl sürecek olan proje kamu binalarının enerji verimliliği yatırımları ve teknik yardım ve proje uygulama desteği olmak üzere 2 bileşenden oluşmaktadır.

Türkiye’de yer alan kamu binalarının (okul, hastane, idari binalar, üniversite kampüsleri vb) enerji etütlerinin yapılması, enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesi, enerji verimlilik düzeylerinin ve elde edilecek tasarruf seviyelerinin tespit edilerek yatırım maliyetleri ile birlikte raporlanması ve uygun bulunan kamu binalarının mekanik ve elektrik tadilat projelerinin hazırlanarak enerji verimliliği iyileştirmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Kamu binalarında enerji verimliliğinin sağlanarak enerji maliyetinde düşüş ve tasarrufun kanıtlanmasın yanı sıra ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik fayda sağlanması, kamu binalarının öncü olarak enerji verimliliği konusunda farkındalığın artırılması da beklenmektedir.

Projenin hazırlık çalışmaları kapsamında Dünya Bankası heyeti ile 6-8 Şubat 2019, 25 Mart-3 Nisan 2019 ve 12-18 Haziran 2019 tarihlerinde olmak üzere proje hazırlık toplantıları gerçekleştirilmiştir.

3 Mayıs 2019 tarihinde Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nde tüm bakanlıkların ve ilgili başkanlıkların temsilcilerinin katılımı ile Genel Müdürümüz Sayın Banu ASLAN CAN başkanlığında bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda proje ile ilgili genel bilgiler verilmiş, projeye dair çevresel ve sosyal etkilerin kapsandığı Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçeve dokümanının içeriği paylaşılmıştır.

Ayrıca 22.05.2019 tarihinde de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, enerji etüdü yapan Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri ve Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) ile toplantı yapılmıştır.

“Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Proje”si Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçeve dokümanının İngilizce ve Türkçe versiyonları ile proje ilgili bilgilerin paylaşıldığı sunum ve yapılan çalışmalara Yapı İşleri Genel Müdürlüğü web sitesi ve kamuenerji.csb.gov.tr web sitesinden ulaşılabilir.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır