Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü

Cami Tasarımı Fikir Yarışması

31 Aralik 2018

Cami Tasarımı Fikir Yarışması

Ülkemiz cami mimarisinde çok zengin bir tarihi birikime sahip olmasına karşın günümüzde, eskinin çoğunlukla başarısız taklidinden veya kimliksiz tasarımlardan öteye geçilemeyip beklentiler karşılanamamıştır. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, hem camilerimizin tarihsel gelişimine katkı sağlayarak geleneksel tecrübenin yaşatılması, hem de toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, aynı zamanda günümüzün imkanlarını da kullanan bir tasarım yaklaşımı ile ele alınması, İslam dininin ibadethane mekanı olan camilerin çeşitli yan işlevler ile desteklenmiş bir odak olmasına yönelik fikirlerin paylaşımın sağlanması amacıyla Cami Tasarımı Fikir Yarışması düzenlenmektedir.

Mimari açıdan tarihe, kültüre, geleneğe vurgu yapılırken çevre ile uyumlu, sürdürülebilir,  enerji verimliliği olan, iklimsel verileri topografyayı gözeterek, işletme planı çerçevesinde önceden düşünülmüş yaşayan ve yaşanan mekan kurguları beklenmektedir. Doku, renk, ışık gölge, desen, boyut vb. mimariye ilham veren her türlü kavramın düşünüldüğü tasarımlar beklenmektedir.

Yarışma 200 kişilik ve 1000 kişilik camiler olmak üzere 2 kategoriye ayrılmıştır. 1000 kişilik cami için 3300 metrekarelik, 200 kişilik cami için ise 570 metrekarelik ihtiyaç programı belirlenmiştir. Cami tasarımlarında, engelli ve yaşlıların erişilebilirliği, kadınlara özel kullanım alanları ve imkanlar, çocuklar için camide özel alanlar olması beklenmektedir. Caminin ibadethane işlevinin yanında sosyal ve eğitim işlevlerini de üstlenebilmesi amacıyla ihtiyaç programında çok amaçlı salon, kütüphane, Kuran kursları gibi çeşitli donatılara da yer verilmiştir. Bu sayede toplumumuzun her yaşta ve durumda camilerle bağının kurulması ve kopmaması hedeflenmektedir.

Projelerin son teslim tarihi 10 Nisan 2019 olan yarışmada 200 kişilik ve 1000 kişilik kategoriler için üçer derece, üçer mansiyon ikişer de satın olmak üzere seçilecek 16 projeye toplamda 720.000 TL ödül verilecektir.

Cami Tasarımı Fikir Yarışması, camilerimizin daha estetik, erişilebilir, sağlam ve çevreye duyarlı olabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın taleplerine istinaden Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Anonim Şirketi ortak çalışmasıyla düzenlenmektedir.

Detaylara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

www.camitasarimi.comFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır