5543 SAYILI İSKÂN KANUNU VE İLGİLİ BİRİNCİL MEVZUATTA YAPILAN BAZI DEĞİŞİKLİKLER
24 Ekim 2018

          5543 sayılı İskân Kanunu ve ilgili birincil mevzuatta yapılan bazı değişiklikler ve uygulamada birliğin sağlanması ve karşılaşılan sorunların çözümlenmesi, bürokrasinin azaltılması amacıyla 26.09.2018 tarihinde yayımlanan 2018/13 No.lu Genelge ile 2013/39 No.lu Genelge yürürlükten kaldırılmış ve yerine 2018/13 No.lu Genelge yürürlüğe alınmıştır. İskana ilişkin çalışmalarda bundan sonra bu genelge ve yönerge hükümleri doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.Gelenge Yönerge ve Yönerge eklerine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.


Dokümanlar