Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü

YAPI DENETİM MEVZUATINDA REVİZYON

20 Şubat 2020
YAPI DENETİM MEVZUATINDA REVİZYON

YAPI DENETİM MEVZUATINDA REVİZYON

 

            Yapı denetim sisteminin işlerliğinin artırılarak yerinde ve daha etkin bir yapı denetimin sağlanmasına yönelik Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar kapsamında 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun da revizyona gidilmiştir.

            Bu kapsamda;

  • Organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, serbest bölgeler, sanayi siteleri, onaylı sınırları içerisinde kalan yapıların denetim hizmet bedeline uygulanan indirimin %50’yi aşamayacağı düzenlenerek yatırımcılar ile yapı denetim kuruluşlarının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi hedeflenmiş,
  • Gerek proje aşamasında gerekse yapım aşamasındaki yürüttükleri denetim görevleri sırasında yaptıkları uygunsuzluklar nedeniyle statik hatalara sebebiyet veren yapı denetim kuruluşlarının yeni iş almaktan men cezasıyla cezalandırılacağı ve statik hataya sebebiyet vermeyen aykırılıklar için ise haklarında sadece idari para cezasının uygulanacağı,
  • Yapı denetim kuruluşu ortaklarının bu görevi yürüttükleri süre boyunca başkaca mesleki ve inşaat işleriyle ilgili ticari faaliyette bulunmaları halinde idari para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmış,
  • Elektronik beton izleme sistemi gibi uygulamada getirilen yeni düzenlemeler de göz önünde bulundurularak laboratuvar kuruluşlarına ilişkin görev ve sorumluluklar daha detaylı bir şekilde tanımlanarak bu görevlerini yerine getirmelerini temin etmek için haklarında idari müeyyideler getirilmiş,
  • Yapı denetim kuruluşlarının belge iptaline veya yeni iş almaktan men cezası almasına sebebiyet veren ortaklarının idari görev almalarının önündeki engel kaldırılarak yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması sağlanmış,
  • Kanun kapsamında idari para cezası alan yapı denetim kuruluşları hakkında aynı fiilden dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca da idari para cezası verilmesinin önüne geçilerek uygulamada yaşanan mükerrerlikler ortadan kaldırılmış,
  • Kanun kapsamında alınan teminatlara haciz ve ihtiyati tedbir konulamayacağı düzenlenmiş,
  • Sadece yeni iş almaktan men cezasına sebebiyet veren aykırılıklar için Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca sistemde yer alan aktörler için mahkûmiyet uygulanacağı düzenlenmiş ve söz konusu aktörlere şantiye şefleri de ilave edilmiştir.

 

 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır