Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
Özel Kuruluşlara Uygunluk Görüşü Verilmesi

 

 Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinde "Özel Kuruluşlara Uygunluk görüşü Verilmesi" ile ilgili genelge

Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinde "Özel Kuruluşlara Uygunluk Görüşü Verilmesi" işlemlerine ilişkin mevzuat Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğü, Ankara Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin katıldığı komisyon çalışmları sonucunda alınan kararlar ve görüşler doğrultusunda hazırlanmış olup aşağıda yayınlamaktadır.

 

 

Özel kuruluşlara uygunluk görüşü verilmesi mevzuat listesi ve tip teknik rapor formları listesi

Mevcut bina taşıyıcı sistem inceleme ve performans analizleri bilgi formu

Milli Eğitim Bakanlığı kontrol formu

Sağlık Bakanlığı kontrol formu

Sosyal Hizmetler kontrol formu