Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü

KAMU BİNALARI STANDARTLARI GENELGESİ

12 Eylül 2018
KAMU BİNALARI STANDARTLARI GENELGESİ

KAMU BİNALARI STANDARTLARI GENELGESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan Kamu Binaları Standartları, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanarak Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak  12 Eylül 2018 tarih ve 2018/9 sayı ile Resmi Gazetede yayımlandı.

  Kamu’ nun ihtiyacı olan binalarının yapımına standartlar getirilerek, fonksiyonu gereği olan ihtiyaçlarını rasyonel maliyetle karşılayan,  gerek yapımı gerekse işletme esnasında tasarruf sağlayan yapılaşma hedeflenmektedir.  Bununla birlikte arsaya özel, maliyetsiz, güneş, rüzgar vb iklimsel özelliklerin azami ölçüde dikkate alındığı tasarım stratejileri kullanılarak yapılan mimari projelerle daha enerji etkin kamu binaları elde edilmesi amaçlanmıştır.

Bu çalışma ile masa başı çalışan, hareketli çalışan ve yönetici çalışanların tamamı için ortalama çalışma alanına standart getirilmiştir. Bu önlemlerin alınmadığı ve Ülkemizdeki kamu yapıları stoğunun büyük çoğunluğunun olduğu gibi kamu binasında m2 başına enerji tüketimi ortalama 235 KWh olarak görülmekteyken, belirtilen tedbirlerin alınması halinde yapılan hesaplamaya göre oranın  ortalama 37 KWh ‘a düşeceği öngörülmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişen teknolojilerle beraber konfor değişmeksizin çalışma alanlarında küçülme sağlanabilmekte, kamu yapılarında %44 gibi bir orana sahip çalışma alanlarında yaklaşık %35lik bir küçülme ve enerji verimli yaklaşımlarla Kamu Hizmet Binalarında daha tasarruflu bir döneme girilecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda  (mülga) Maliye Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve  (mülga) Kalkınma Bakanlığı ile ortak çalışılmıştır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır