Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
İhale Daire Başkanlığı

İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI'nın TEŞKİLAT APISI

Başkanlık;

     1.İhale 1,

     2. İhale 2,

     3.İhale Uygulama,

 iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevli (3) Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.

 

İHALE 1 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecek yapım işlerinin ihale işlem dosyalarını hazırlamak, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile ilgili mevzuatlar doğrultusunda yapım ihalelerini yapmak, sözleşmeleri düzenlemek,
 • Genel Müdürlüğümüzce taşra teşkilatında yapılmak üzere ihale talimatı verilen yapım işlerinin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat doğrultusunda sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Yapım işlerinin ihale devir sözleşmesi işlemlerini ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek,
 • Görev alanına ilişkin yönerge, genelge ve mevzuat çalışmalarında bulunmak ve görüş vermek,
 • Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

  İHALE UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. 4734 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat doğrultusunda taşra teşkilatınca tanzim edilen ihale öncesi bilgi formuna istinaden ödenek temini ve ihale talimat işlemlerini yürütmek,
 2. Genel Müdürlüğümüzce talimatı verilen işlerin ihale ve sözleşme kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 3. Görev alanına ilişkin yönerge, genelge ve mevzuat çalışmalarında bulunmak ve görüş vermek,
 4. İhale edilen işe ile ilgili sözleşme imzalanana kadar geçen sürece ait, ihale mevzuatında belirtilen hükümler doğrultusunda yasaklama işlemlerini yürütmek,
 5. Yargıya intikal etmiş işlerde, ihale sürecine ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek, ilgili birime göndermek,
 6. Bilgi edinme başvuruları ile ilgili koordinasyonu sağlamak,
 7. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
 8.  

  İHALE 2 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 9. Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecek proje, müşavirlik ve mesleki kontrollük hizmet alım işlerinin ihale işlem dosyalarını hazırlamak, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile ilgili mevzuatlar doğrultusunda ihalelerini yapmak, sözleşmelerini düzenlemek,
 10. Yatırım Programı doğrultusunda, projelerin ihale öncesine ilişkin çalışmalarda diğer Daire Başkanlıkları ile koordinasyon sağlayarak, proje, müşavirlik ve mesleki kontrollük hizmet alım işlerinin ihale işlemlerini sonuçlandırmak,
 11. Genel Müdürlüğümüzce taşra teşkilatında yapılmak üzere ihale talimatı verilen proje, müşavirlik ve mesleki kontrollük hizmet alım işlerinin, 4734 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat doğrultusunda sonuçlandırılmasını sağlamak,
 12. Proje, müşavirlik ve mesleki kontrollük hizmet alım işlerinin İhale devir sözleşmesi işlemlerini ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek,
 13. Görev alanına ilişkin yönerge, genelge ve mevzuat çalışmalarında bulunmak ve görüş vermek,
 14. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.