Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü

Elektronik Dağıtımda Yeni Düzenlemeler

26 Ekim 2019

Elektronik Dağıtımda Yeni Düzenlemeler

            Bilindiği üzere 1/1/2019 tarihinden itibaren hangi yapı sahibinin hangi yapı denetim kuruluşu ile yapı denetim hizmet sözleşmesi imzalayacağı Yapı Sahipleri İle Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak  Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ hükümleri uyarınca Bakanlığımızca elektronik ortamda belirlenmektedir.

            Ancak sektörden gelen talepler de gözetilerek elektronik dağıtım sisteminin daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını teminen 26/10/2019 tarih ve 30930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Sahipleri İle Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak  Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bir takım yeni düzenlemelere gidilmiştir.

            Bu kapsamda yapılan düzenlemelerle; 1/1/2019 tarihinden önce yapı denetim hizmet sözleşmesi imzalanan ve bu sözleşmesi daha sonraki aşamada fesholan aynı ada veya parselde olan  yapılara da aynı yapı müteahhidi tarafından inşasına devam edilmek ve daha önce elektronik dağıtıma konu olmamak şartıyla küme yapı yapılabilme olanağı sağlanmış, son iş kavramı daha önce sadece küme yapı içiyle sınırlıyken yapılan değişiklikle yapı denetim kuruluşlarına küme yapı dışında kalsa bile son bir yapının daha denetimini üstlenerek, kendine tanınan yetki sınırının üzerine çıkma olanağı verilmiş, 1/1/2019 tarihinden önceki yapılara da eklenti yapılabilme olanağı tanınmış, yapı denetim kuruluşlarının metrekaresi yüksek olan işlerde denetim elemanı temin etme konusunda yaşadıkları zorluklar da gözetilerek, toplam yapı inşaat alanı 50.000 metrekarenin üzerinde olan işlerde yapı denetim kuruluşlarının denetim elemanı görevlendirme süresi 10 günden 15 güne, sözleşme imzalama süresi ise 15 günden 20 güne çıkarılmış ve  yapı denetim kuruluşlarının özellikle yapı denetimi hizmet sözleşmesinin %75 indirimli uygulandığı sanayi bölgelerinde inşa edilecek yapıların denetim görevini üstlenmekten kaçınmasını ve bu nedenle yaşanan yapı sahibi mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için kendisine verilen süre içerisinde gerekli denetim elemanını bu bölgelerde yer alan yapılarda görevlendirmeyen kuruluşlara uygulanacak sıradan çıkarılma süresi 60 günden 90 güne çıkarılmıştır.

 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır