Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü

BAKANLIĞIMIZ KAMUYA AİT ÜST YAPI İNŞAATLARINDA EBİS SİSTEMİNE GEÇİYOR

10 Ekim 2019
BAKANLIĞIMIZ KAMUYA AİT ÜST YAPI İNŞAATLARINDA  EBİS SİSTEMİNE GEÇİYOR

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü yapı ile ilgili genel ilkeleri, stratejileri ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamayabilmek Genel Müdürlüğümüzün görev tanımları arasında yer almakta olup, güvenli yapılaşmayı teminen yapım sürecinde her aşamanın incelenmesi, takibi ve değerlendirmesi azami önem arz etmektedir. Bu sebeple Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı (Savunma Sanayi Başkanlığı) işbirliğinde hazırlanan Elektronik Beton İzleme Sistemi 25.12.2018 tarihinde 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa tabi yapılarda kullanılmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bakanlığımızca kamu ve özel sektörde uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla, inşa edilecek üst yapılarda kullanılacak betonun hazırlanması, sahaya getirilmesi, beton numunelerinin uygun kür koşullarında saklanması süreçlerinde ki tüm aşamaların dışarıdan gelebilecek müdahaleleri en aza indirgeyecek şekilde izlenmesine yönelik olarak, 20.09.2019 tarihinde Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı (Savunma Sanayi Başkanlığı) arasında 2. Ek Protokol imzalanmıştır.  Sistemin kamuya ait üst yapılarda da kullanımına ilişkin olarak, yapı denetim işleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Yenimahalle Yakacık Afet Konutları Yapım İşi’nde pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulamada edinilen veriler  ışığında, iş süreçleri ve sistem kurgusu hazırlanarak, 81 İl Müdürlüğümüz laboratuvarlarına sisteme özel üretilen beton kırım cihazı kurulmuştur.  

Elektronik Beton İzleme Sistemi’nin (EBİS) üç ay içerisinde Bakanlığımız eliyle yapılacak olan ve yapımı devam eden  kamuya ait üst yapılarda da kullanılacak olup,, sistemin uygulamaya girişinden itibaren geçen dokuz aylık süreçte %99,94’lük yüksek bir başarı sağladığı görülmüş, sistem ile 2.357.152 adet numune alınarak 41.366 adet yapı denetlenmiştir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır