Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
5543 SAYILI İSKAN KANUNU UYGULAMALARI HAKKINDA GENELGE

İskan Kanunu Uygulama Genelgesi yayımlanmıştır.

İskân hizmetleriyle ilgili konularda karşılaşılan sorunları çözümlemek ve dağınıklığı gidererek uygulama birliğini sağlamak amacıyla 2013/39 sayılı  Genelge yürürlükten kaldırılarak uygulamacı birimlerimizinde görüşü alınarak 2018/13 sayılı  Genelge hazırlanmıştır.

5543 sayılı İskân Kanunun 11, 12 ve 16 ncı maddeleri, serbest göçmenlere ait işlemler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen çalışmalarda bu Genelge esas alınacaktır. Ayrıca Genelge doğrultusunda yönerge çalışması yürülmekte olup kısa süre İçerisinde Uygulama Yönergeside yayımlanacaktır.

Yeni hazırlanan  5543 Sayılı İskan Kanunu Uygulamalrı Hakkında Genelge'ye buradan ulaşabilirsiniz