Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
İdari Kadromuz

Genel Müdürümüz

 

  

Banu  ASLAN

 

 

 Genel Müdür Yardımcılarımız

 

Murat AKINBİNGÖL

Elif UZ

İsmail Tuna CEBECİOĞLU

Daire Başkanlarımız 

Selçuk ACU

Plan Program Dairesi Başkanı

Tuna ACAR

Yapı Denetimi Dairesi Başkanı

Metin SAĞIR

Proje Dairesi Başkanı

Mesut ÇİÇEK

Yapım Dairesi Başkanı

 

Ayşe AKTÜRK BASIK 

Teknik Daire Başkanı

Altan ÖZMEN

İskan Daire Başkanı

Emrah SÜME

Afet Koordinasyon  

Daire Başkanı

 

Ekrem KARA

Yönetim Hizmetleri

Daire Başkanı

Yasemin ÇELİK

 

İhale Daire Başkanı

Esra TURAN TOMBAK

Dış Kaynaklı Yatırımlar  

Daire Başkanı

İrşade AYDOĞDU GÜRBÜZ

Yapım Teknolojileri ve

Laboratuvar Daire Başkanı

Tuğrul SEZDİRMEZ

Afet Hasarları Tespiti

Daire Başkanı