Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden Genel Müdürlüğümüze iletilen Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz
Sorunlar Çözüm Önerileri
  İl Müdürlüğü personelinin statik, mimari, mekanik ve elektrik proje hazırlama konusunda teknik olarak yetersiz İl müdürlüklerimizin talep etmesi durumunda, daha öncesinde de örnekleri olduğu üzere; sta4-cad programı, taşıyıcı sistem tasarımı, zemin koşullarının değerlendirilmesi ve projelendirme aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili olarak Yapı İşleri Genel Müdürlüğü – Teknik Daire Başkanlığı’nda birebir eğitimler verilmektedir.
  İhale yetkilisi kurumlar ile kontrollüğü yapan kurumların farklı olmasından dolayı çeşitli anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. İhale yetkilisi kurumların aynı zamanda kontrollük hizmetlerini de vermesine yönelik olarak kamu ihale kurumu nezninde kurum ve kuruluşlarca daha geniş katılımlı çalışmaların yapılması gerekmektedir
  Yetişmiş personellerin valilik oluru ile YİKOB'a görevlendirilmesi. Teknik personel talebinin personel dairesi başkanlığınca değerlendirilmesi gerekmekte olup,  Genel Müdürlüğümüz personeli ve il müdürlüğü personelleri katılımı ile bilgilendirme ve bilgi paylaşımı için hizmetiçi eğitimlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
  Gerek yaklaşım maliyet hazırlanması gerekse de kontrollük amacıyla farklı kurumlardan gelen projelerin yürürlükteki imar mevzuatına göre güncel olmaması, engelli yönetmeliğine uygun olmaması. Kurumlar kanalı ile elde edilen projelerin yürürlükteki mevzuat yönetmelik ve standartlara uygun hale getirilmesi yönünde kurumlara inceleme notları hazırlanarak gönderilmeli ve projelerin uygunluğunun tespitinden sonra onaylanması gerekmektedir. Kurumunca düzeltmelerin yapılamaması halinde proje revizyonları İl Müdürlüklerimizce yapılmalı ya da yatırım programındaki karakteristiğine göre proje ihalesi yapılarak mevzuat, yönetmelik ve standartlara uygun proje elde edilmesi için kurumdan ödenek talep edilmelidir. 
  2886 sayılı eski ihale kanunu döneminden kalan ve kesin hesabı yapılmayan işlerin denetim elemanları emekli veya başka illere tayin olduğundan yeni personellerde eski ihale kanununa göre kesin hesap çıkaramamaktadır. Teknik personel talebinin personel dairesi başkanlığınca değerlendirilmesi gerekmekte olup, Genel Müdürlüğümüz personeli ve il müdürlüğü personelleri katılımı ile bilgilendirme ve bilgi paylaşımı için hizmetiçi eğitimlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
  Yapım işlerinde il müdürlükleri bazında farklı uygulamalar yapılması. Seminer ve eğitimler ile birlikteliğin sağlanması.  Genel Müdürlüğümüz personeli ve il müdürlüğü personelleri katılımı ile bilgilendirme ve bilgi paylaşımı için hizmetiçi eğitimlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
  İl geneli valilik adına yapılan çok sayıda iş var. Personel sıkıntısı vardır. Özellikle inşaat mühendisine ihtiyaç bulunmaktadır. Verilen işler bilmiyoruz gerekçesiyle yapılmıyor, yaptırılamıyor. Yeni personel atanması gereklidir. Bütün personele mesleki uygulamalarla ilgili gerekli eğitimlerin verilip sertifikalandırılması gereklidir.  Genel Müdürlüğümüz personeli ve il müdürlüğü personelleri katılımı ile bilgilendirme ve bilgi paylaşımı için hizmetiçi eğitimler gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
  Bakanlığımız yatırımında olmayan Valilik, Kaymakamlık ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait yapım işlerine iş yoğunluğumuz fazla olduğu halde bütün şubelerimizden eleman görevlendirmek zorunda kalıyoruz. Bakanlığımız taşra teşkilatlarını kapsayacak şekilde diğer kurumların isteği doğrultusunda yapılan personel görevlendirilmelerine yönelik olarak Personel Daire Başkanlığı’nca daha geniş bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Diğer hususlarla ilgili Yapı Denetim Dairesi Başkanlığı’nca değerlendirme yapılması gerekmektedir.
   Personelin mevzuata göre eğitim yetersizliği Genel Müdürlüğümüz personeli ve il müdürlüğü personelleri katılımı ile bilgilendirme ve bilgi paylaşımı için hizmetiçi eğitimlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir