TEKNİK MÜŞAVİRLİK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU TOPLANTISI
TEKNİK MÜŞAVİRLİK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU TOPLANTISI
05 Ocak 2018

Bakanlığımızca yürütülen "Türk Teknik Müşavirlik Sektörü"nün mevcut durumunun tespiti ve ilerlemesi için atılması gereken adımlara ilişkin çalışma kapsamın da  Genel Müdürlüğümüz sekreterya ve koordinasyonunda, 21-22 Kasım 2017 tarihlerinde Teknik Müşavirlik Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay akabinde Çalıştay Sonuç Raporu çalışmaları tamamlanarak, sektörün beklenti ve talepleri ilgili kurumlar ile paylaşılmıştır.

05.01.2018 tarihinde Müsteşarımız Sayın Mustafa ÖZTÜRK’ün kabulüyle ilgili kamu kurumları ile toplantı yapılarak çalışmalar hakkında istişare de bulunulmuştur.

 

Toplantıya  Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, KİK, Hazine Müsteşarlığı, İç İşleri Bakanlığı, AB Yatırımlar Başkanlığının üst düzey yetkilileri katılım sağlamışlardır. Müteahhitlik sektöründe Dünya sıralamalarında üst sıralarda yer alan ülkemizi mühendislik/müşavirlik alanında da özellikle yurt dışı uygulamalarda üst sıralara taşınması, doğru planlama ile kaynaklarının verimli kullanılması, teknik personel ve kapasitemizin değerlendirilmesi ve istihdam olanakları oluşturulması ve  sektörün beklenti/taleplerinin etüd edilmesi amacı ile sonuç değerlendirme ve atılacak yeni adımların incelenmesi toplantısı gerçekleştirilmiştir.