KAMU YATIRIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GÖREVİMİZ HAKKINDA
KAMU YATIRIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GÖREVİMİZ HAKKINDA
28 Nisan 2018

Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi görevimiz; 6306 sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun 24. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ‘’altı yıl’’ ibaresi 28 Nisan 2018 Tarihli ve 30405 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 7139 sayılı  Kanunun 55.  maddesi ile‘’onbir yıl’’ şeklinde değiştirilmiş olup 2023 yılına kadar uzatılmıştır.