İSKAN KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK
İSKAN KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK
18 Mayıs 2018

İSKAN KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

11.05.2018 tarih ve 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 25.Maddesi ile, 5543 Sayılı İskan Kanunu 21.Maddesinde değişiklik yapılmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği 11.05.2018 tarihinden itibaren uygulamaların bu yönde tesis edilecektir.

 Buna göre; hak sahiplerine verilen taşınmazlar üzerindeki 10 yıldan önce satamama, kiraya verememe, yerini terk edememe gibi kısıtlamalar süre yönünden hafifletilmiş ve kiraya verememe hususu kaldırılarak 5 yıllık ödemesiz sürenin sonunda borcun tamamının ödenmesine bağlı olarak tüm kısıtlamaların kalkması hak sahibinin tercihine bırakılmıştır.