İskân Kanununa Geçici 10. madde eklenerek yürürlüğe girmiştir
İSKAN KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK
25 Mayıs 2018

İSKAN KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

25 Mayıs 2018 tarih ve 30431 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7144 sayılı  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 17 maddesi ile 5543 sayılı İskân Kanununa Geçici 10. madde eklenerek yürürlüğe girmiştir.

 

5543 sayılı kanun kapsamında kendilerine verilen taşınmaz malların borç ödemelerini vade tarihini takip eden 90 gün içerisinde yapmayan ailelerin borçlarına 3095 sayılı Kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanun hükümleri gereği temerrüt faizi eklenmektedir.  Temerrüt faizi 2006 yılı ve öncesi yapılan borçlandırmalarda ortalama %50 olarak uygulanmış olup birçok aile borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir.

 

Bu madde ile ülke genelinde köylerimizde hali hazırda sayıları 3.000 civarı olan bu ailelerimizin 1990 lı yıllardan itibaren ödeyemedikleri borçlarının yaklaşık 5 te 4 ü silinerek yeniden yapılandırılacaktır.