Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
Ekrem KARA

 

Ekrem Kara, 1965 Bayat/ÇORUM doğumludur. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü mezunudur. 1988-2000 yılları arasında Silivri Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanı, 2000-2002 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye Saymanı, 2002-2010  yılları arasında Ankara Sağlık Müdürlüğü, Ankara Atatürk Sanatoryum Hastanesi, Hıfz-ı Sıhha Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı, Tasfiye İşleri Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı ve Saymanlık Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

2010 Yılında Erzurum Aşkale İlçesi Malmüdürlüğü, 2010-2011 yıllarında Milli Piyango Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü görevlerini yerine getirmiştir.

2011 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Şube Müdürü olarak atanmış, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinin birleştirilerek tek işletme halinde kurulması ve İşletme Müdürlüğü görevini yerine getirmiştir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adı altında birleşmesiyle Döner Sermaye İşletmelerinin 81 il müdürlüğünü kapsayacak şekilde merkezde birleşmesi işlemlerini tamamlamış ve İşletme Müdürlüğü görevini 3 yıl süre ile yerine getirmiştir.

2014 yılında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürü olarak göreve başlamış, 05.11.2018 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüz Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.