ORGANİZASYON

PLAN PROGRAM DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN TEŞKİLÂT YAPISI

Daire Başkanlığı;
I. PLANLAMA VE PROGRAM TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
II. BÜTÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
III. İSTATİSTİK VE KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
IV. BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
olmak üzere (4) Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır. Daire Başkanlığımız toplam 46 personeli ile faaliyetlerini yürütmektedir.