İletişim

Yapım Dairesi Başkanı

Daire Başkanı
Ahmet BEKTAŞ
480 08 10 / 509  -- 480 09 51
Fax : 480 09 45
 

İhale Şube Müdürü
Yasemin ÇELİK
480 08 10 / 538

Uygulama Takip Şube Müdürü
Orhan EKSKİN
480 08 10 / 630

İnceleme Şube Müdürü
  Hakan GÜRKAN

Denetim Şube Müdürlüğü
Ayhan UÇAK