İletişim

Teknik Daire Başkanlığı

Daire Başkanı
Ayşe Aktürk BASIK 
480 08 10 / 313 480 09 41 
Fax  :   481 50 70

Statik Şube Müdürü
Dilek SAĞLAM
480 08 10 / 381

 

Yapı İnceleme Şube Müdürü
Mustafa CISTIK
480 08 10 / 346

 

Zemin Etüt Şube Müdürü 
Feyyaz AKKAYA
480 08 10 / 306 


Şube Müdürü
M.Semih ERDOĞAN