İletişim

Plan Program Dairesi Başkanlığı 

Daire Başkanı 
Selçuk ACU
480 08 10 / 213 --  480 09 46  
Fax : 481 51 72

İstatistik ve Koordinasyon Şube Müdürü 
Mehmet AKBAŞ
480 08 10 / 401 

Planlama ve Program Takip Şube Müdürü
Behiye ÇÖL DOĞAN
480 08 10 / 405

Bütçe Şube Müdürü
Yavuz PATIR
480 08 10 / 243  

Bilgi İşlem Şube Müdürü
Fırat SİLİNİR
480 08 10 / 334