Görevler

Genel Müdürlük Bürosu

- Genel Müdür’ün ve Genel Müdür Yardımcılarının vereceği görev ve talimatın gereğini yerine getirmek ve ilgili yazışmaları hazırlamak, 
 
- Genel Müdür’ün ve Genel Müdür Yardımcılarının verecekleri direktif ve emirleri ilgililere duyurmak, işlemleri takip etmek ve birimler ile koordineyi sağlamak, 
 
- Genel Müdürlük Makamı’na gelen evrakı konularına göre Genel Müdür’ün ve Genel Müdür Yardımcılarının havalesine sunmak, 
 
- Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, bunları takip etmek ve Genel Müdürlüğe gelen Genelgelerin duyurulmasını sağlamak,
 
- Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının yurtdışı görevlendirme işlemlerini takip etmek ve gereğini yapmak, 
 
- Genel Müdürlük Makamı’na ve Büro’ya bağlı olarak çalışan personelin her türlü özlük iş ve işlemlerini takip etmek, senelik izin, rapor, yurtiçi geçici görevlendirme onayları ile ilgili yazışmaları gerçekleştirmek, 
 
- Genel Müdürlük Makamı’nın kırtasiye ihtiyacını tesbit ve temin etmek, 
 
- Büro’ya havale edilen evrak ile ilgili kayıt ve sair iş ve işlemleri yapmak, 
 
- Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.