5543 Sayılı İskan Kanunu Uygulamalrı Hakkında Genelge

İskan hizmetleriyle ilgili konularda karşılaşılan sorunları çözümlemek ve dağınıklığı gidererek uygulama birliği sağlamak amacıyla 2009/07 ve 2001/109 Nolu Genelgeler yürürlükten kaldırılarak yeni bir genelge hazırlanması uygun görülmüştür.

Yeni hazırlanan  5543 Sayılı İskan Kanunu Uygulamalrı Hakkında Genelge'ye buradan ulaşabilirsiniz